Dit is een verzameling van artikelen in PDF,  Window Media Video’s, MP3 en M4a opnamen van Dolf de Voogd van der Straaten, Cees Bakker en van vrienden en anderen, die het denken van velen hebben geactiveerd. De verschillende schrijvers zijn het niet allemaal in elk detail met elkaar eens, maar zij brengen leven.
Als u iets vindt waar u het niet mee eens bent, leg het op de plank en laat het uw vreugde niet beroven. We zijn immers onderweg en weten niet alles.
Uw persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus staat voorop en Heilige Geest zal helpen om het hart van God te verstaan.
Geen van de schrijvers proberen hun  “eigen” koninkrijkjes te bouwen of persoonlijke volgelingen te verzamelen.
Het grote doel is om mensen aan te moedigen volgelingen van Jezus te worden

Up

Moderne Koningen

Werken in de maatschappij verbindt christen ondernemers met het dienen.

bookJe kunt ontdekken dat het functioneren in de maatschappij een passie is, die begint wanneer je God in één pakket verbindt met je werk, je bedrijf, je bediening en je levensdoel.

Mensen (zoals jij) kunnen in je werk of je bedrijf aan huis op een creatieve gezonde manier de cashflow, collega's en klanten beïnvloeden. Je functioneren in de maatschappij begint met je droom of hobby, een verlangen dat God in je hart heeft gelegd, een ondernemende geest, die de “van loonzakje naar loonzakje” mentaliteit vervangt door een nieuw optimisme, financiële gezondheid, en een nieuw vermogen om anderen succesvol te maken.

Het boekje Moderne Koningen is een helder klinkend verhaal waardoor je vrij kan komen van een armoede mentaliteit. Het vrijzetten van Moderne Koningen zal u verbinden met de Gods-gunst op je leven.

God wil je zegenen, zodat je tot zegen kan zijn.

We zijn geroepen om daadwerkelijk volken te zegenen. Het ruimte creëren voor maatschappij gerichte bedieningen. Moderne Koningen, is de titel van het boek en het lezen daarvan helpt je om leren te functioneren in je bediening en je dromen. Je hebt een bijbelse basis voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God in alle gebieden van de samenleving.

Moderne Koningen schetst een beeld van Koningen die van nature concurrerend, creatief en resoluut zijn en worden gebruikt om de Grote Opdracht te vervullen.

God begint een ander soort reformatie door ondernemende mensen in de maatschappij om de hele aarde te vullen met Zijn heerlijkheid. Je bent uitgenodigd!

AAN DE SLAG door het bestellen van uw exemplaar van Moderne Koningen.

Moderne Koningen laat zien hoe u kunt deel uitmaken van de volgende wereldwijde reformatie die o.a. begint bij ondernemende mensen in de maatschappij.

• De samenleving / maatschappij is een spannende nieuwe grens voor hen die geroepen zijn tot dienstbetoon….. en tot evangelisatie ... en in het bedrijfsleven.

• Je zult het nieuwe mondiale perspectief gaan beginnen te begrijpen wat ondernemende bedrijfsleiders in staat stelt om invloed uit te oefenen op komende generaties door hun  financiële en spirituele erfgoed aan anderen over te dragen.

• Begrijp jouw gretigheid, om moedig, je creatieve en concurrerende dienstbetoon na te jagen. Je op een praktische manier verbinden met de verlangens van je hart.

• Ontdek nieuwe kansen en open deuren door anderen te begeleiden in het delen van de geheimen en de voordelen van Christus gecentreerde bedrijven.

• Vind PASSIE voor je CARRIERE (en je leven!). Je zult jouw roeping, bediening en je levensdoel voor de allereerste keer aan elkaar verbinden.

Als je nog ergens aan twijfelt over dat wat je doet op de werkvloer niet alleen maar een baan is, maar een echte, door God toegewezen bediening, zal Moderne Koningen je helpen een echte volgeling van Jezus te worden. Dit boekje is een helder klinkend verhaal naar nieuwe vrijheid voor iedereen die behoort tot het Lichaam van Christus.

NIEUW is dat we willen helpen hieraan handen en voeten te geven door middel van het MK Coaching overzicht en training mogelijkheden.

Het boek Moderne Koningen is verkrijgbaar in de e-winkel op deze website.

Over de Schrijvers van Moderne Koningen

John Garfield

JohnGarfieldJohn Garfield is een spreker / leraar en functioneert als investeerder van projecten in de maatschappij. Hij wordt gezien als een autoriteit op het gebied van in de samenleving gerichte bedieningen. Zelf was hij werkzaam als ingenieur en manager in een grote onderneming. Daarnaast werkte hij als voorganger en heeft hij in zijn leven twee kerken gesticht. John is opgegroeid op een ranch in Montana. Zijn master opleiding theologie heeft hij afgesloten met een thesis over het bereiken van Babyboomers met het evangelie. Hij gelooft dat God hem heeft geroepen om Moderne Koningen te bemoedigen om welvaart te creëren in plaats van offerandes op te halen “en” dienstbaar te zijn in de maatschappij in plaats vanaf de kansel.                                            Als schrijver van Moderne Koningen heeft dit boek zijn leven sterk beïnvloed om anderen te helpen en toe te rusten. Heeft recentelijk een Coaching Module ontwikkeld waarmee velen het verlangen van hun hart in vervulling zien komen. Hij is er van overtuigd dat door het creëren van ruimte voor maatschappij gerichte bedieningen de Grote Opdracht wordt vervuld.

Meer informatie tref je aan op www.releasingkings.com via deze website zijn ook John’s Engelstalige boeken en artikelen verkrijgbaar.

De Nederlandstalige Coaching Module, Moderne Koningen Coaching Overzicht, is gratis op deze website te downloaden en kijk ook onder de tab. Instrumenten voor het Coachen.

Harold Eberle

HaroldHarold & Linda Eberle zijn de oprichters van “Worldcast Ministries”. Worldcast Ministries gelooft dat de kerk zich bevindt is een tijd van reformatie. De reformatie vraagt om veranderingen van de wijze waarop de kerk denkt, dient en leeft.
Na zeven jaar dienstbaar te zijn geweest als voorganger van een gemeente reist hij nu rond als spreker en leraar. Harold is inmiddels bekend geworden in heel veel gemeenten in de wereld. Harold Eberle heeft inmiddels meer dan 25 boeken geschreven. In Centraal Afrika heeft hij samen met anderen 12 bijbelsscholen in zeven landen en weeshuizen opgericht. Recentelijk richt hij zich op landen in het Midden-Oosten waarin hij tijd investeert op die plaatsen die gedomineerd worden door Islam. Linda is werkzaam als onderwijzeres, maar tijdens de vakanties reist zij mee met Harold. Samen wonen zij in Yakima in de staat Washington in de Verenigde Staten. Zij zijn meer dan 33 jaar getrouwd en hebben 3 volwassen kinderen.

Meer informatie tref je aan op www.worldcastministries.com , via deze website zijn ook zijn Engelstalige boeken verkrijgbaar.

JohnGarfield

 

John Garfield schrijft:


Het Koninkrijk van God

“Heb plezier, verdien geld en hou van mensen”

Mijn persoonlijke reis naar de op de maatschappij gerichte bediening met een Koninklijke denktrant begon met vier theologische aspecten en het veranderde mijn kijk op het ondernemerschap en het dienen in het Koninkrijk.

In het boekje Moderne Koningen, het tweede gedeelte, hebben we zorgvuldig over deze vier onderwerpen geschreven. Ik had het gevoel dat mijn theologie zoiets was als de gletsjers van de polen die door de opwarming van de aarde in de zee smolten……..grote stukken van mijn tradities braken af en vielen in de oceaan.

De meeste van ons zitten in een overgang en we geven onze harten meer vrijheid "en" we zijn de wil van God aan het vinden die al door Heilige Geest in ons hart is geschreven!.

We zagen veel van deze "hart bevrijding" in twee conferenties in Warschau en Oekraïne.

1. Uw Koninkrijk kome – Oorspronkelijk maakte ik geen onderscheid tussen de kerk en het koninkrijk. Ik voelde dat het bedrijfsleven en de politiek "iets smerigs was” en probeerde mezelf gericht te houden op God in mijn kerk. Nu begrijp ik dat de kerk de heiligen rust voor het echte werk van de bediening in onze samenleving en cultuur.

De kerk is in het Koninkrijk, maar het is niet het hele Koninkrijk. Nu juich ik politici en zakelijke leiders toe die in onze cultuur het Koninkrijk bouwen.
2. De aard van God - Mijn traditioneel denken was dat God de toekomst controleert, en mijn taak was om aan zijn leiding op te gehoorzamen. Nu begrijp ik Gods soevereiniteit. Dat betekent dat hij een aantal toekomstige gebeurtenissen kan en zal beheersen, maar Hij ook ruimte voor ons maakt om rentmeester te zijn over ons eigen leven. Dat wetende, ben ik minder passief en over…..alles veel assertiever en ondernemender.

Naast Moderne Koningen kun je meer over dit onderwerp lezen in het boekje “Who is God” geschreven door Harold Eberle.
3. De aard van de mens - Mijn traditioneel denken benadrukte dat de mens fundamenteel zondig is en een verlosser nodig heeft. Dat is waar, maar het is niet het hele verhaal.

Als we gered en volwassen worden, begint te Heer in onze harten te schrijven.

Sterker nog, we zijn geschapen met specifieke gaven en talenten die mooi passen in Zijn en ons plan voor ons leven. Nu besteed ik aandacht aan de verlangens van mijn hart en vaak ontdek ik de wil van God daarin. In een eerdere nieuwsbrief schreven we over het Evangelie van het Koninkrijk en Harold Eberle schreef een geweldig boek met de titel Precious In His Sight.
4. De leer over de Toekomst   - Toen ik op de universiteit zat, geloofde ik dat Jezus zou terugkomen voordat ik afgestudeerd was. Sindsdien is mijn kijk op de eindtijd gewijzigd en besefte dat we niet heengaan tot de hele aarde is vervuld van de Glorie van het Koninkrijk.

Ik verberg me niet langer achter gebeurtenissen in de wereld, wachtend op de opname. Ik ben de wereld aan het veranderen. Harold Eberle heeft veel details daarover in zijn boek Victorious Eschatologie geschreven.
Toepassingen in het leven – Een solide doctrine heeft vertakkingen in heel praktische gebieden. Joseh Mattera heeft een geweldig werk verricht door deze vertakkingen samen te vatten in 12 punten. Ik heb wat punten bewerkt.

Ons doel is niet om de bestaande kerk te ontmantelen of onze voorgangers te bekritiseren.

Wel moeten we persoonlijk ons hart toestemming geven om mee te functioneren in het Koninkrijk van God.

1. Een goede denktrant over het Koninkrijk moedigt alle volgelingen van Jezus aan om dienstbaar te zijn in alle gebieden van de maatschappij. Een kerk mentaliteit leidt alleen maar mensen op om op zondag dienstbaar te zijn in een kerkgebouw. Wij kunnen in de gemeente dienen en er echt van genieten, terwijl onze eigen visie vorm krijgt. Ik zie veel van de gelovigen, die in hun vroege dertiger jaren zijn, de richting op gaan om hun hartverlangens te volgen en hun persoonlijke roeping in de maatschappij uit te oefenen.

2. Een denktrant van het koninkrijk creëert welvaart om een gemeenschap en een land om te vormen. Een "alleen-kerk" mentaliteit motiveert alleen om aan onze eigen kerkprogramma's te werken. Er is genoeg geld en er zijn genoeg mensen met om beide te dienen.

3. Een denktrant van het koninkrijk heeft een holistische benadering die het evangelie integreert in de politiek, in de economie en het openbare bestuur.Een “alleen–kerk” mentaliteit isoleert het evangelie van de politiek en het openbare bestuur.

4. Een denktrant van het koninkrijk ziet de Bijbel als een blauwdruk om elk aspect van de samenleving te structureren. Een “alleen-kerk” mentaliteit ziet de Bijbel slechts als een pietistisch boek dat stelt ons in staat om aan de wereld te ontsnappen, naar de hemel te gaan en geestelijk te zijn.


5. Met een denktrant van het koninkrijk omarmen we en houden van onze omringende niet kerkelijke gemeenschappen. Met een “alleen-kerk” mentaliteit, we zijn geneigd om alleen maar met bekeerde individuen binnen onze geloofsgemeenschappen om te gaan.


6. Een denktrant van het koninkrijk traint alle mensen voor heel het leven. Een “alleen-kerk” mentaliteit leidt mensen alleen op voor het kerkelijk leven. Zeker we moeten hen eren die in de plaatselijke kerkgemeenschap dienen "en" op het zelfde moment de heldendaden van de Moderne Koningen in de maatschappij vieren.


7. Een denktrant van het koninkrijk voedt leiders op die de wereld veranderen en 'cultureel creatief' zijn, die de waarheid verwoorden aan de maatschappij. Een “alleen-kerk” mentaliteit voedt op leiders die een religieuze taal spreken wat alleen maar van belang is van kerk mensen. We zijn geneigd om veel te introvert te zijn en binnen de vier muren te blijven.


8. Een denktrant van het koninkrijk spreekt van de heerschappij van God over alles wat geschapen is. Een “alleen-kerk” mentaliteit spreekt van de heerschappij van God door middel van diakenen en ouderlingen over een kerkelijke gemeente. Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in een bos van regels die helemaal niet relevant zijn voor onze cultuur.


9. Met een denktrant van het koninkrijk, stimuleren predikanten de roeping van de mensen en houden die in hun waarde met hun dienen in de maatschappij. Een “alleen-kerk” mentaliteit marginaliseert mensen hun roeping in de maatschappij en het benadrukt alleen het dienen op zondag. Onze taak is om discipelen in de kerk te maken zonder bang te zijn om ze "richting te geven". Maar op een dag als ze volwassen worden moeten we hen ruimte geven als Moderne Koningen in de maatschappij te functioneren met de verlangens die God in hun hart heeft gelegd. Je kunt van niemand verlangen zich aan te sluiten bij een kerk en voor de rest van zijn leven zijn tienden te brengen en te luisteren naar preken.Als we harten niet vrij zetten als Moderne Koningen, verliezen we hen tot verveling.Hun dromen verwelken en sterven.


10. Een denktrant van het koninkrijk past een Geest bezielde benadering naar de natuurlijke wereld toe. Een “alleen-kerk” mentaliteit betreft een spiritualiteit die zich afscheidt van de natuurlijke wereld. We gebruiken de kerk om toegerust te worden voor het echte functioneren in het Koninkrijk - op het werk.


11. Degenen met een denktrant van het koninkrijk werken in de richting van een herleving van het christendom. Degenen met een “alleen-kerk” mentaliteit streven over het algemeen naar een bepaalde expressie (denominatie) van het christendom. Wij houden van opwekkingen en conferenties en aanbidding. Nu moeten we leren om financiën te vermenigvuldigen en geld om te zetten in de bediening en invloed hebben op onze steden.


12. Kerken met een denktrant van het koninkrijk rusten 100% van de volgelingen van Jezus toe in elk gebied van het leven (Efeziërs 4:10-12). Voor degenen met een “alleen-kerk” mentaliteit, hebben als voornaamste doel om de 2-3% van de gemeente op te leiden om full-time kerk pastors, predikanten en zendelingen te worden. Het is fijn om de 5-voudig bedie- ning in de kerk te hebben, maar laten we het doel niet vergeten .......om de 97 tot 98% van de gemeente ruimte te geven aan het echte werk van de bediening in de maatschappij te doen buiten de kerk.


Wijsheid - De Kerk is net een groot schip, het duurt erg lang om het te een andere kant op te krijgen. Ik heb een aantal dramatische veranderingen gezien in mijn leven. Ik denk dat het verstandig zou zijn om dat schip niet tot zinken te brengen in onze ijver voor het Koninkrijk. Als we naar betere methodes zoeken om de volgelingen van Jezus toe te rusten en de wereld te veranderen, geven we de Kerk niet op in haar rol om discipelen te maken.We vinden alleen betere en snellere manieren voor Moderne Koningen om hun eigen hart verlangens te volgen. In de tweede kerk die we hebben gesticht, tijdens de dagen van mijn voorgangerschap, heb ik geprobeerd om iedereen over te laten schakelen naar een in de maatschappij gerichte bediening. Tot mijn verbazing kwam ik er achter dat de helft van mijn gemeente dit niet wilde. Niet de voorgangers en kerken zijn de beperkende factor in deze overgang naar Koninkrijk - ik ben het !  Zouden we niet van onze voorgangers verwachten enthousiast te zijn over de kerk?Dat is waartoe God hen heeft geroepen om te doen. Als ze aan de “alleen-kerk” kant dwalen dan is dat best. Mijn zorg is veeleer over jou en ik.

Mijn hart verlangt ernaar dat volgelingen van Jezus hun hart ruimte geven om wijsheid en de zalving om voorspoed te creëren en zo geld genereren in het dienstbetoon. Het is echt heel plezierig. Laten we hen in de kerk dit leren……. Dat is wat we hebben gedaan hebben tijdens de laatste conferenties. De voorgangers waarmee we hebben gewerkt maakte dit mogelijk. Best wel spannend allemaal !

John & Sue Garfield

Instrumenten voor het coachen

Alles over het coachen van Moderne Koningen.

Veel van deze informatie pagina is verbonden met Engelstalige personen, websites en artikelen. Support Ministries draagt ook mogelijkheden aan in de Nederlandse taal, die tref je aan op de MK Coaching overzicht / Training pagina van deze website.
In de onderstaande stappen, hebben we 7 zaken benoemd die je kunt gebruiken als hulpmiddelen. De leukste daarvan is het Moderne Koningen Coaching overzicht (op andere pagina van deze website gratis te downloaden).

Het zal je helpen je eigen hart verlangens te ontdekken en het op een praktische manier toe te passen. Een van de grootste sleutels is het op papier zetten van je plannen en de verlangens van je hart. Ga er voor zitten om hieraan te werken en als het opgeschreven is denk dan goed na en je zult gaan ontdekken dat het ook echt Gods plan is.
Het is het waard om jouw droom in een één-op-één gesprek met iemand te delen die je kan aanmoedigen, adviseren en helpen het te realiseren.

Het op de eerste plaats zetten van jouw droom is ook het plaatsen van het Koninkrijk op de eerst plaats. Er is echt een plek waar jouw hart en het hart van God elkaar overlappen.

Dat is waar "het leven" begint.
1.         Lees het boekje Moderne Koningen ( verkrijgbaar op deze website) en het boekje Desire to Destiny ( Engelstalig verkrijgbaar bij www.Amazon.com )

2.         Meld je aan voor een gratis Engelstalige nieuwsbrief (aanmelden via          www.releasingkings.com ) Je kunt je ook aanmelden op Face Book om in contact te  blijven met John Garfield en de ontwikkelingen rondom ReleasingKings / Moderne Koningen. John Garfield maakt gebruik van Skype om met mensen over de hele wereld te spreken. Netwerken is een geweldige dynamiek in het Koninkrijk.

3.         Beluister een interview op MP3. tussen Beverly Lewis en John Garfield   recorded version here. over de invloeden van het Koninkrijk met als titel "Heb  plezier, verdien geld en hou van mensen." Ray Edwards en John Garfield

          hadden een tweede ook op MP3 second interview.

Beide opnamen duren ongeveer een uur en geven een goede samenvatting van

werken in de samenleving.

4.         Er zijn twee nieuwsbrieven die belangrijke sleutels aandragen in de ontwikkeling van

           Moderne Koningen:

Één daarvan in deze website te lezen “Heb plezier, verdien geld en hou van mensen”

de andere is in het Engels A Kingdom Primer. .

5.         Ga door het Moderne Koningen Coaching overzicht (op deze website) en maak je

           droom duidelijk, wij kunnen je daarmee op 2 manieren helpen.

a) Verdere uitleg over de inhoud van het boekje Moderne Koningen.

b) Een training van 8 dagdelen of de versie van een intensief weekend waar je het

   plan maakt voor jou leven.

6.         Zoek contact met een coach of mentor ( coach or mentor ) die je kan helpen neem

           dan de volgende stap.Voor vragen ben je van harte welkom om contact op te nemen met John Garfield.

7.         Vorm een vermogen, zet de middelen in je droom van je functioneren om zo het

           Koninkrijk van God te bouwen.
Nuttige zaken in de website:

  • de Nieuwsbrief “Heb plezier, verdien geld en hou van mensen”
  • het Moderne Koningen coaching overzicht met uitleg
  • De mogelijkheden voor een training in Nederland en België

Docentenhandleiding

Als je overweegt de boodschap van Moderne Koningen te onderwijzen is er een boek samengesteld om de docenten te helpen door het boek Moderne Koningen te gaan.            Dit is in de Engelse taal.

Deze docentenhandleiding bevat :

  1. Één pagina aantekeningen voor ieder hoofdstuk.
  2. Alle tekeningen / schema’s die je kan vermenigvuldigen voor de overhead of beamer die we daarbij gebruiken.
  3. Gedachte patronen om je te helpen deze waarheden toe te passen in je persoonlijke ervaringen ( aan het eind van ieder deel op pagina 9, 22, 35 en 44 van de Engelse versie Releasing Kings ) Daarbij behoort een PDF die de belangrijke punten van het boek onderstrepen met aantekeningen in de marge om je te helpen met aanvullende opmerkingen.
  4. Als laatste punt geven we voor diegene die Engels spreken de mogelijkheid om een gratis consult te hebben met John Garfield om om zo op elke manier optimaal vruchtbaar gebruik te laten maken van de beschikbare middelen.
  5. Stuur een e-mail naar johnsue@clearwire.net en maak een afspraak.

Je kunt de docentenhandleiding aanschaffen door naar www.releasingkings.com te gaan of door contact op te nemen met John Garfield.

Hieronder een hele lijst van gegevens die nuttig kunnen zijn.

Our Vision and Goals Brochure

Write Your Own Business Plan

Starting a Kingly Small Group

Ukraine Brochure

Releasing Kings In My Church

Desire to Destiny 7 Keys Graphic

View the teacher’s Guide in PDF

View Networking Kings Graphic

Chapter 9 What is in the Future?

Dualism (Contrasted with Biblical Christianity)

Gospel (Kingdom compared to Tradition)

Newsletters Indexed by Chapter in Releasing Kings

Mentoring (Impact vs Penetration)

The Starfish and the Spider

Kenneth Hagin on Faith

Sample Business Plan

Spiritual Covering by Steve Hill

Kings and the Gospel of the Kingdom

Aantal # 
Powered by Phoca Download

Algemene Linken

De beste Bijbel software gratis beschikbaar

De Boodschap communiceren met Posters

Functioneren in de samenleving met jou bekwaamheid.

Events Calendar

Februari 2018
Z M D W D V Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Evenementen

Geen evenementen

Doneren via Paypal

Enter Amount:

Shopping Cart

VirtueMart
Uw mandje is momenteel leeg.

bezoekers

free counters